Grid 3 

Tällä sivulla tutustut Grid 3 -ohjelmaan. Kommunikointiohjelma voi olla yksi ratkaisu puhetta tukevaan tai korvaavaan kommunikointiin.

Grid 3 on uudenaikainen monipuolinen apuvälineohjelma, jota voidaan käyttää osana kommunikoinnin apuvälinejärjestelmää ja tietokoneen käytön apuna.

Grid 3 toimii Windows-käyttöjärjestelmässä. Grid 3 -ohjelmaan saa valmiita kommunikointiin tarkoitettuja kuvallisia sanastoja eli taulustoja

Tikotuubin videoilta saat ohjeita GRID 3 -ohjelmalla rakennetun SähköSANOMA-tauluston muokkaamiseen. 

Valitse haluamasi aihe painamalla alla olevasta sisällysluettelosta. 

Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao/ARASAAC 

Grid 3 -ohjelmalla rakennetun SähköSANOMAN esittely

Tällä Tikotuubin videolla esitellään Grid 3 -ohjelmalla rakennettua SähköSANOMAA.

Lauseiden muodostaminen ja kieliopillisten merkkien käyttäminen

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka muodostat ohjelmalla lauseita ja käytät kieliopillisia merkkejä.

Etsi sana -hakutoiminnon käyttäminen

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka käytät ohjelman Etsi sana -hakutoimintoa.

Tärkeät asetukset

Tällä Tikotuubin videolla opit ohjelman tärkeistä asetuksista.

Päivitysten eli muokkausten suunnittelu

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka suunnittelet ohjelmaan päivityksiä eli muokkauksia.

Käyttötilasta muokkaustilaan ja takaisin siirtyminen

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka siirryt ohjelmassa käyttötilasta muokkaustilaan ja takaisin. 

Kuvan lisääminen tyhjään ruutuun

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka lisäät kuvan tauluston tyhjään ruutuun.

Kuvan poistaminen tai korvaaminen uudella kuvalla

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka poistat taulustosta kuvan tai korvaat sen uudella kuvalla.

Kuvan muokkaaminen

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka muokkaat tauluston kuvia. 

Valokuvan lisääminen ruutuun

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka lisäät valokuvan tauluston ruutuun. 

Kuvan hakeminen internetistä

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka haet taulostoon kuvia internetistä. 

Henkilöiden lisääminen Perhe ja ystävä -sivulle

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka lisäät henkiköitä ohjelman Perhe-sivulle. 

Valmiin kokonaisen viestin lisääminen ruutuun

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka lisäät valmiin kokonaisen viestin tauluston ruutuun. 

Uuden sivun luominen esimerkiksi kuulumisiin

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka lisäät taulustoon uuden sivun. 

Varmuuskopiointi

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka varmuuskopioit SähköSANOMAN.

Varmuuskopioinnin palauttaminen Gridiin

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka palautat varmuuskopioinnin Grid 3 -ohjelmaan. 

Gridin asetukset katseohjaukseen liittyen

Tällä Tikotuubin videolla opit Grid 3 -ohjelman katseohjaukseen liittyvistä asetuksista. 

Katseohjauksen kalibrointi Gridissä

Tällä Tikotuubin videolla opit, kuinka kalibroit katseohjauksen Grid 3 -ohjelmassa.